Regulamin

§ 1

Dokonywanie jakichkolwiek zmian w treści oraz wyglądzie serwisu bez zgody właściciela zaskutkuje odpowiedzialnością karną i cywilną.

§ 2

Wszystkie prace pisane są na podstawie złożonego zamówienia, jego treści oraz wytycznych przekazanych przez zamawiającego. Jakakolwiek własna inicjatywa przyjmującego zlecenie może być zastosowana jedynie po uprzednim zatwierdzeniu osoby zamawiającej. Wszystkie prace pisane są przez naszych konsultantów będących specjalistami w danej ściśle określonej dziedzinie.

§ 3

Serwis pisanie – student.pl nie bierze odpowiedzialności za dalsze wykorzystywanie pisanych przez nas prac. Przypominamy, iż serwis oferuje jedynie pomoc i konsultacje przy pisaniu wypracowań i prac. Redagowane przez nas prace mogą być jedynie podstawą i wzorcem do napisania własnej pracy i nie mogą być składane jako praca własna oraz nie mogą stać w sprzeczności z przepisami Prawa Autorskiego oraz Art. 272 KK.

§ 4

Składanie zapytań oraz zamawianie prac odbywa się tylko i wyłącznie za pomocą odpowiedniego formularza zawartego w niniejszym serwisie. Prosimy osoby zamawiające o podawanie numeru telefonu oraz adresu pod który ma być wysłana końcowa wersja zamówionej pracy. Przyspiesza to szybkość ewentualnego wymaganego kontaktu. Przy braku podania numeru telefonu oraz adresu wzajemny kontakt i wymiana informacji odbywa się jedynie drogą elektroniczną. Mając na uwadze powyższe prosimy aby w trakcie realizacji zamówienia możliwie często sprawdzać własną pocztę elektroniczną.

§ 5

Serwis pisanie – student.pl udziela gwarancji na nieograniczoną ilość poprawek, które można wprowadzać bezpłatnie do 30 dni od daty zamknięcia danej transakcji czyli przekazania gotowej zamówionej wcześniej pracy i jej całkowitego rozliczenia przelewem bankowym. Data ta zostanie określona i podana do wiadomości osobie zamawiającej za pomocą informacji elektronicznej.

§ 6

Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny.

§ 7

Rozliczenie za zamówioną pracę odbywa się etapowo i zaczyna od wpłaty zaliczki w kwocie około 30% do 50% całkowitej ceny zlecenia. Osoba zlecająca jest zobligowana do przedpłacenia każdego rozdziału. Klient etapowo otrzymuje kolejne części lub rozdziały zamówionej pracy w formie elektronicznej, a po zakończeniu jej tworzenia także w formie dokumentu. W przypadku zwłoki wpłat kolejnych części całkowitej ceny zamówienia serwis ma prawo wyznaczyć nowy termin realizacji, a w przypadku braku kolejnych wpłat ustalić zatrzymanie dokonanych wpłat na poczet już wykonanej pracy.

§ 8

Z wszystkimi osobami z którymi serwis współpracuje w przypadku niegodnego reprezentowania przez nich serwisu pisanie-student.pl oraz prowadzenie działań niezgodnych z wcześniej ustalonymi serwis może zerwać współpracę w trybie natychmiastowym.

§ 9

Z wszystkimi osobami z którymi serwis współpracuje w przypadku niegodnego reprezentowania przez nich serwisu „pisanie - student” i Firmy PS Grupa oraz prowadzenie działań niezgodnych z wcześniej ustalonymi serwis może zerwać współpracę w trybie natychmiastowym.

§ 10

Każdy klient po złożeniu zamówienia dotyczącego wykonania opracowania otrzyma słowniczek związany z wyjaśnieniem pojęć, jakie będą obowiązywały podczas współpracy związanej z realizacją zlecenia.