Współpraca

Poszukujemy osób zainteresowanych podjęciem współpracy z naszym serwisem w zakresie tworzenia opracowań naukowych.

Prosimy aby oferty współpracy składały osoby doświadczone, pracujące sumiennie i terminowo posiadające co najmniej tytuł magistra przesyłając swoje cv na adres biuro@pisanie-student.pl

Mile widziane są próbki dotychczasowej działalności redaktorskiej.

Ofert współpracy nie zawierających danych osobowych nie rozpatrujemy.