Najczęściej zadawane pytania – część 1.
1. Czy cena podana w ofercie uzyskanej po złożeniu zapytania jest ceną ostateczną ?
Tak – każda przedstawiona cena dotyczącą całości lub części wzorca pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, inżynierskiej czy pracy zaliczeniowej to cena ostateczna i dotyczy wszystkich prac które zleca nam klient.

 


2. Kto piszę moją pracę ?
Konsultanci piszący prace dla naszych klientów to osoby mające co najmniej pełne wykształcenie wyższe, często pracownicy naukowi wyższych uczelni posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie w redagowaniu opracowań naukowy.  Kierunek ich wykształcenia jest zawsze zgodny z tematem realizowanej pracy magisterskiej, pracy licencjackiej czy inżynierskiej – nigdy inaczej. Przypadkowość w doborze kadr doprowadziłaby do daleko posuniętych niedomówień i dwuznaczności w treści każdej racy naukowej.

 


3. Co się dzieje gdy będę miał/miała uwagi do swojej pracy magisterskiej, pracy zaliczeniowej czy licencjackiej ?
Każdemu wzorcowi pracy inżynierskiej, licencjackiej, pracy magisterskiej czy pracy zaliczeniowej przyznawana jest tak zwana gwarancja na bezpłatne wprowadzanie poprawek i uzupełnień. Trwa ona najczęściej 30 dni od daty przekazania całego opracowania naukowego. Jeśli natomiast klient poprosi o przedłużenie gwarancji na kolejny dłuższy okres to gwarancja taka jest za każdym razem przedłużana.

 


4. Czy zajmujecie się tylko pisaniem prac licencjackich czy magisterskich ?
Nie – poza pisaniem prac licencjackich, prac dyplomowych, prac inżynierskich czy zaliczeniowych pomagamy także w tworzeniu planu do pracy naukowej, dobraniu odpowiedniej literatury do tematu pracy naukowej. Podpowiadamy często naszym klientom gdzie szukać danej literatury, jak przeprowadzać badania do swojej pracy magisterskiej, jakiego użyć narzędzia badawczego oraz wiele innych wskazówek o jakie zapytają nas nasi klienci.

 


5. Czy można zwrócić się do was abyście określili jakość napisanej przeze mnie pracy inżynierskiej, racy dyplomowej czy pracy zaliczeniowej ?
Tak – zawsze pomożemy w takiej sytuacji, wskażemy miejsca gdzie według nas tekst należy rozszerzyć, wskazujemy o co, o jakie treści. Informujemy ogólnie o wartości pracy, wskazujemy ewentualne błędy językowe, stylistyczne, inne. Spojrzenie na pracę magisterską czy pracę licencjacką przez osobę trzecią, w tym przypadku pracownika naukowego wyższej uczelni znacząco ją wzbogaca.

 


6. Kim jesteście i czy macie doświadczenie w pisaniu opracowań naukowych ?
Zajmujemy się już taką działalnością ponad 10 lat. Na początku osobiście pomagaliśmy studentom w tworzeniu ich prac magisterskich, prac inżynierskich czy licencjackich. Dzisiaj niektóre tego typu prace zlecamy zaufanym współpracownikom. Prowadzimy małą rodzinną Firmę zajmująca się także realizacją innych zleceń.