Jeszcze przed wyrokiem Trybunału Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapowiedziało zmiany dotyczące opłat za drugi kierunek studiów. Nad rządowym projektem tych zmian trwają prace w Sejmie. Opłaty za drugi kierunek studiów wprowadzono w pażdzierniku 2011 r. Zwolnieni z opłat za drugi kieunek studiów zgodnie z przepisami są tylko studenci którzy uzyskują prawo do stypendium rektora. Obecnie stupendia przyznawane są około 10% studentów. Należy pamietać, że o stypendia należy ubiegać się dopiero po pierwszym roku, co w praktyce oznacza, że pierwszy rok studiów jest płatny dla wszystkich studentów.