Wielokrotnie spotykaliśmy się z sytuacjami, że na ten sam temat pracy magisterskiej można napisać całkiem inne treści. Potraktować temat pracy z całkiem innej strony niż np.: ktoś sobie wyobraża. Tym kimś jest oczywiście promotor któremu nie pokazałeś swojego planu do pisanej pracy.

 

Pamiętaj, że każda praca naukowa jest pisana na zasadzie „od ogółu do szczegółu”. To także powinno być zobrazowane w planie Twojej pracy. Plan ten powinien zostać zatwierdzony, często nawet zaparafowany przez promotora i recenzenta.

 

Jeśli już posiadasz zatwierdzony plan swojej pracy to zapytaj promotora czy może wskazać Ci jakąś literaturę. Znacząco ułatwi to dalsze poszukiwania, a jeśli promotor wskaże np.: swoje pozycje książkowe to umieszczenie informacji tam zawartych na pewno w przyszłości zaprocentuje podczas dalszych spotkań z promotorem i samej obrony pracy.

 

Masz już plan i masz bibliografię – możesz zaczynać pisać. Uwaga, nie pisz jednak wstępu, który wydaje się, że powinien być (jak sama nazwa mówi) napisany na początku pracy. Napiszesz go na samym końcu, wtedy będzie on najbardziej celowy. Będziesz przecież wiedział o czym dokładnie jest Twoja już napisana praca.

 

Zacznij pisać pierwszy rozdział pracy. Prace licencjackie mają najczęściej 3 rozdziały teoretyczne i objętość około 60 stron. Rzadko zdarzają się prace licencjackie zawierające część badawczą, mniejszą lub większą objętość.

 

Prace magisterskie zawierają od 70 do czasami, nawet ponad 100 stron objętości. Zawsze zawierają rozdział badawczy poprzedzony rozdziałem metodologicznym. Z praca inżynierskim bywa już bardzo różnie. Powinny zawierać część projektową, ale nie zawsze taki wymóg studentowi jest stawiany. Mogą mieć od 20 do nawet 70 stron objętości.

 

Pisz i przedstawiaj promotorowi po jednym rozdziale – nie zaczynaj pisać kolejnego rozdziału do momentu aż poprzedni nie został w 100% zatwierdzony. Pamiętaj aby na końcu każdej pracy umieścić bibliografię, spis rysunków, spis tabel i zdjęć. Jak to zrobić dowiesz się z dokumentu który posiada każda uczelnia wyższa, a który mówi o zasadach formatowania prac magisterskich, prac licencjackich czy prac inżynierskich. Jest tam wskazane jaką czcionką ma być napisana praca, jaka ma być interlinia, marginesy i rodzaj przypisów.

 

Do druku oddawaj tylko i wyłącznie pracę w całości zatwierdzoną przez promotora. Zapytaj także w dziekanacie uczelni czy nie jest wymagane badanie w programie plagiat.pl lub innym programie sprawdzającym czy w Twojej pracy występują treści kopiowane z Internetu. Na samym końcu stań do obrony i zdaj na najwyższą ocenę – powodzenia.