Najlepszą uczelnią akademicką okazał się Uniwersytet Jagielloński, który w punktacji uzyskał 100% , potem kolejno Uniwersytet Warszawski - 99,92%, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - 80 %, Poltechnika Warszawska - 79%, w pierwszej dziesiątce znalazła się też Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Wrocławska, oraz Uniwersytety Wrocławski, Medyczny w Poznaniu, Mikołaja Kopernika w Toruniu, i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Wśród niepublicznych uczelni magisterskich pierwsze miejsce tak jak w poprzednim roku zajęła Akademia im. Leona Koźmińsiego w Warszawie, najlepszym uniwersytetem według rankingu jest Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Warszawska wygrała jako najlepsza uczelnia techniczna, a z kolei najlepszą uczelnią ekonomiczną jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera prezesa Polskiej Akademii Nauk oceniała m.in.: prestiż uczelni, warunki studniowania, możliwość wyjazdów zagranicznych, ilość studentów spoza kraju, innowacyjność, rozwój kadry naukowej, ilość publikacji naukowych i wiele innych. W sumie ranking objął 220 uczelni państwowych i niepaństwowych.