W ostatnim okresie widzimy wzmożoną ilość decyzji o tzw. ambitnych tematach pracy naukowej – magisterskiej, licencjackiej czy inżynierskiej. Po podjęciu takiej decyzji i minięciu kilku czy nawet kilkunastu dni zaczyna się kryzys, który w przyszłości będzie tylko narastał. Okazuję się bowiem, że czasu na napisanie swojej pracy masz niezwykle mało.

 

Kuszą koledzy, koleżanki, spotkania z nimi a czas nieubłaganie biegnie. Mija jedno seminarium magisterskie za drugim, kolejne dyżury promotora. Na przypomnienia od niego już przestajesz reagować. Na dodatek nie masz napisanej nawet jednej strony swojej pracy ponieważ poza ciekawymi ofertami od znajomych, często praca zawodową, czasami rodziną masz właśnie ambitny temat swojej pracy dyplomowej.

 

Najprawdopodobniej nie ma do niej żadnej dostępnej literatury polskojęzycznej, a jeśli ktoś na ten temat coś napisał to właśnie jest sesja i inni ambitni studenci byli od Ciebie szybsi i już zabezpieczyli sobie literaturę, wypożyczając ją ze wszystkich pobliskich bibliotek. Skryptów, artykułów, pozycji książkowych na półkach nikt ze znajomych nie ma, w Internecie także wszystkiego niewiele,  a jak jest to na marnym, często prymitywnym poziomie. Nikt przecież nie trzyma materiałów dotyczących tematów ambitnych, czyli rzadkich, niechętnie pisanych przez innych studentów, słabo opisanych przez badaczy i pracowników naukowych.

 

Dlatego też proponujemy aby przed podjęciem decyzji o temacie swojej inżynierskiej, pracy magisterskiej czy licencjackiej głęboko skonsultował ten temat z promotorem, a nie tylko go o tym fakcie informował. Poradź się znajomych, którzy już swoją pracę dyplomową obronili, koleżanek i kolegów ze studiów co oni piszą. Porozmawiaj sam ze sobą i ustal w jakiej tematyce czujesz się silny, w jakim kierunku idą Twoje zainteresowania i co bardzo ważne – jaką tematykę warto pogłębić aby pozyskaną wiedzę wykorzystać w bliskiej czy dalszej przyszłości w ramach swojej pracy zawodowej lub starania się o nią.

 

Postaraj się także sprawdzić literaturę na bazie której będziesz pisał swoją pracę. Pamiętaj, że praca magisterska to praca zawierająca element badawczy. W związku z tym postaraj się ustalić z kim mógłbyś takie badania wykonać, na jakiej grupie respondentów.

 

Praca inżynierska to praca wymagająca także rozdziału badawczego w postaci stworzenia jakiegoś projektu, wielu związanych z tym obliczeń. Przemyśl czy jesteś w stanie stworzyć coś wyjątkowego i niepowtarzalnego, czy raczej nie warto skupić się na czymś co jest znacząco prostsze i łatwiejsze do wykonania.

 

Praca licencjacka w tym wszystkim wydaje się najprostsza, ponieważ najczęściej bywa pracą odtwórczą. Nic bardziej mylnego. Wymaga ona ogromnej ilości literatury, którą na czas pisania będziesz musiał zabezpieczyć. Istotny jest także wybór promotora. Wielu pracowników naukowych jest obecnie podobnie jak lekarze zatrudnionych w wielu miejscach, na różnych uczelniach wyższych i przez to mają bardzo mało czasu dla studenta, czyli także dla Ciebie.

 

Pamiętaj drogi studencie – nie utrudniaj sobie życia. Za kilka lat o Twoich ambicjach dotyczących pisanej przez Ciebie pracy naukowej nikt nie będzie pamiętał. Łącznie z Tobą samym.