Czy pisanie prac dyplomowych jest legalne? Jeśli ktoś odprowadza składki i prowadzi swoją działalność jako przedsiębiorca - tak! Czy korzystanie z pisanych przez osoby zewnętrzne prac dyplomowych jest uczciwe i legalne? Tak, o ile osoba ta korzysta z nich w ściśle określonym zakresie. Brzmi kontrowersyjnie? Nie, ponieważ wszystko to jest zgodne z prawem.

Pisanie pracy dyplomowej - pomoc, która się opłaca

Pisanie pracy dyplomowej jest procederem uczciwym, podobnie zresztą jak korzystanie z jej zasobów przy tworzeniu własnej pracy. Dlatego profesjonalna firma zajmująca się tego typu działalnością, stawia przede wszystkim na:

- przejrzystość treści, dzięki której student ma rozeznanie odnośnie zawartości merytorycznej tekstu,
- bibliografię podmiotu i przedmiotu, dzięki którym osoba korzystająca z pracy może odnieść się do zupełnie nowych źródeł o których wcześniej nie miała pojęcia,
- poszukiwanie prawdy - choć zabrzmi to nieco pompatycznie, nadal wierzymy w poszukiwawczo - badawczą rolę pracy dyplomowej.

Praca dyplomowa - ABC realizacji zlecenia

Praca dyplomowa pisana przez podmiot zewnętrzny, jest realizowana na podstawie określonych założeń, czyli ogólnej tematyki (tytułu) a także (ewentualnej) bibliografii przedmiotu i podmiotu. Po zakończeniu realizacji zlecenia, Klient otrzymuje gotową pracę i jednocześnie odkupuje do niej prawa autorskie.

Tak sporządzoną pracę dyplomową można wykorzystać w kilku celach:

- w analizie przytoczonych źródeł a także w ogólnym zapoznaniu się z nimi,
- w oparciu się na pisaniu własnej pracy, która ma - w sposób merytoryczny - odnosić się do wybranej tematyki,
- w analizie treści i próbie zastosowania tych samych mechanizmów przy pisaniu pracy własnej,
- podczas dalszych prac badawczych, niekoniecznie związanych z próbą zdania egzaminu, bądź zdobycia dyplomu.

Podsumowując, jeśli praca dyplomowa jest napisana przez profesjonalistę, można ją wykorzystać w celach naukowych a także analizować w celu przygotowania własnej, oryginalnej pracy.